Not Lagu Magatru

Minggu, 24 Februari 2019 : 2/24/2019

0 komentar

Not-Lagu-Magatru

Assalamualaikum


Pupuh Magatru


Laras : Pelog / Degung
Surupan : 4 = Tugu
Guguritan : Koko Koswara
Note :
[ ] : Rendah
" " : Tinggi  


5  5  4  3  3  3  3  4  5  1  5  4  5  4  4

Coba teguh naon nu sukuna tilu

3  4  3  2  3  4  3  4  5

Panon opat henteu galib

1  5  3  4  3  5  [1]  [2]  [2]  [2]

Leumpang rumang gieung laun

[2]  [2]  [2]  [2]  [2]  [2] [1]  [2]  [3]

Estuning ku matak watir

5  5  4  5  [1]  [2]  [2]  [1]  [2]  [1]  5

Dongko bari aha oho


2. Hulu nutug buntutna ngacung ka luhur
    Buluna carentik rintit
    Matana mangpuluh-puluh
    Rasa haseum semu amis
    Rajeg narantung dikebon

3. Aya sumur diawang-awang ngagantung
    Caina herang tur amis
    Eusi daging bodas alus
    Nyokotna estu babari
    Boh dicokel boh dikerok
    

Penutup


Terimakasih telah berkunjung ke Pemulakuy, apabila postingan ini bermanfaat kalian dapat share.
Share this Article
< Previous Article
Next Article >

0 komentar :

Copyright © 2019 Ayobai - All Rights Reserved