Berkat Keputusan Tak Rasional, Richard Thaler Raih Nobel Ekonomi


Kompas.com      -     
 Share   Share   Share 
Berkat Keputusan Tak Rasional, Richard Thaler Raih Nobel Ekonomi
Thaler merupakan pionir dalam studi terkait keputusan tak rasional yang kerap diambil oleh seseorang.