Kadis: Anggaran Rp 1,5 Miliar OK OCE Dikelola Dinas, Bukan Kakak Sandi


Kompas.com      -     
 Share   Share   Share 
Kadis: Anggaran Rp 1,5 Miliar OK OCE Dikelola Dinas, Bukan Kakak Sandi
"Itu nanti anggaran Rp 1,5 miliar juga anggaran saya kok, bukan artinya anggaran Rp 1,5 M diserahkan ke OK OCE," ujar Irwandi. .