Istri Sembuh dari Tumor, Nur Jalan Kaki 213 Km dari Surabaya ke Ponorogo


Kompas.com      -     
 Share   Share   Share 
Istri Sembuh dari Tumor, Nur Jalan Kaki 213 Km dari Surabaya ke Ponorogo
Selama enam hari pria dua anak ini berjalan kaki sejauh 213 km dari Surabaya menuju kampung halamannya. Niatnya hanya satu. .